Verksamhet och kontakt

Sektionen Lycksele IF Alpint

Vi är ca 40 aktiva i ålder 05-22 år. Vi är fördelade på tre träningsgrupper, utefter förmåga och ålder. Vi har 12 tränare som samtliga har genomgått någon eller några av Svenska Skidförbundets SATU-utbildningar, varav två genomfört den högsta utbldningsnivån. 

På sommaren uppmuntrar vi till att röra och träna allsidigt, gärna vara med i andra idrotter. Under hösten kör vi minst 2 tillfällen gemensamt under veckan.

Vi trivs tillsammans både aktiva ungdomar, tränare och föräldrar där alla har en möjlighet att bidra utifrån intresse och förmåga både kring träningar och tävlingar. Det är vårt gemensamma engagemang som skapar skillnad vår våra barn och ungdomars uppväxt! 

Tävlingar

Vi anordnat egna tävlingar, alltifrån barn och ungdomstävlingar till FIS/Alpine Elite Tour-tävlingar. Vi åker tillsammans och hejjar och sporrar varandra och uppmuntrar deltagande i tävlingar i närområdet men även att man passar på att medverka i de större ungdomstävlingarna som genomförs i Sverige

Livskraftighet och partners

För att få en livskraftig verksamhet så söker vi sponsorer och partners som vi gärna profilerar utifrån vårt engagemang för ungdomsidrott och geniuna intresse för att utveckla verksamheten.

Vi ansvarar för snöläggning av Bocksliden så fort kylan infinner sig, det är en viktig del i vår strategi i att kunna erbjuda bra tränings och utvecklingsmöjligheter i en närmiljö. Det bidrar också till att allmänheten får möjlighet till bra skidåkning under en längre period av vintersäsongen och en riktgit trevlig vårvinter då snön ligger betydligt längre.

Medlems och träningsavgift

Det finns en medlems och en träningsavgift kopplat till åkaren. I träningsavgiften ingår då också årskort i Bocksliden. Vi har en del kostnader, som finansieras via lite sponsring samt att vi genomför snösprutning, anordnar tävlingar samt driftar backen vissa kvällar.

Vi har en sektionsstyrelse som ansvarar för planering av sektionens verksamhet.