Snösprutning

Snart är det vinter och det innebär att det snart är dags för snösprutning. Denna tillsammans med jobben på
motorveckan och de tävlingar vi arrangerar är grunden för hur vi finansierar vår verksamhet.

När man väl startat upp och vädret är det rätta måste snökanonerna gå dygnet runt. Därför är det av största
vikt att alla hjälper till med detta.
Vi har som målsättning att vi alltid skall vara 2 personer på varje pass (ur ett säkerhetsperspektiv).

Bokning av pass sker via Bocksliden .se. Lägg in passen enligt beskrivnig i schema. Man behöver skapa ett personligt konto för att kunna boka.

Länk: http://www.bocksliden.se/foumlreningar.html

Lösen: bokning

För att boka väljer man ett pass och skriver in för och efternamn + telefonnummer.