Kontakt

Den mailadress som är aktuell för frågor kring Bauhaus CUP/JVM test är: tavlingssekr.lifskidor@gmail.com 

Denna mailbox kollas alla dagar både före och under tävlingarna.