Klubbdokument

MÅL/VISION

Alla i klubben ska jobba för att längdskidåkning i Lycksele ska utvecklas positivt i stort både vad gäller spets och bredd. I Lycksele IF Längdskidor tränar barn och ungdomar i organiserad träning, från 5 år och uppåt till och med juniornivå. Genom träningsgrupperna vill vi kunna erbjuda attraktiv aktivitet i syfte att främja skidsport och rörelseglädje genom hela livet. I grupperna ska det finnas plats för så många som möjligt att utvecklas utifrån sin egen vilja och förutsättning. Genom glädjen i fysisk aktivitet och personlig utveckling i en kamratlig miljö hoppas vi man ska lockas att delta i tävlingar på alla nivåer.

Mål i punktform:

* Kunna erbjuda utbildade tränare/ledare till träningsgrupperna.

* Ge så många barn som önskar möjlighet att lära sig åka längdskidor.

* Stödja Juniorer att kunna vidareutvecklas på skidgymnasium och i tävlingssammanhang på nationell och internationell nivå.

* Genomföra ett barmarksläger och ett snöläger där alla åldersgrupper kan delta för att skapa en VI känsla.

* Locka till att tävla på olika nivåer och att stötta de aktiva oavsett nivå.

* Önskvärt att kunna ställa upp stafettlag (dam/herr) på de olika SM tävlingarna.

* Kunna erbjuda föräldrar utbildning i vallning.

* Arrangera någon form av tävling varje vinter.

* Skapa en atmosfär inom klubben utan gränser vad gäller ålder, nivå etc., där det är naturligt att man hjälper, stöttar och uppmuntrar varandra till goda prestationer. Detta gäller både ledare, åkare och föräldrar. I detta ryms även viljan hos varje aktiv att ta ansvar för sin egen utveckling genom att göra sitt bästa, genom att vara en bra kompis tar man även ansvar för att ens kamrater mår bra och kan utvecklas.

* Att så många som möjligt, så länge som möjligt ska finna glädje i träning inom längdskidor. Lyckas man med det kan man också anta att det kan leda till ett antal framskjutna placeringar på hög nivå av skidåkare fostrade i vår klubb.

 

FÖRVÄNTANSDOKUMENT

Ingår barnet/ungdomen i en träningsgrupp eller om man deltar i tävlingar för Lycksele IF Längdskidor (Juniorer och Seniorer ska ha aktiv FIS kod) så räknas man som aktiv åkare och dessa punkter gäller (både tillgång till och kriterier för förmåner samt förväntningar).

För att nå våra mål är både de aktiva, föräldrar/målsmän och tränare/ledare mycket viktiga. Alla behöver dra sitt strå till stacken. Ledarna arbetar ideellt och för att verksamheten ska fungera är det viktigt att alla delar fungerar och att alla tar sitt ansvar och ställer upp på våra gemensamma förväntningar av varandra.

Det här kan du som aktiv förvänta dig av klubben och ledarna:

* Att vi arbetar för en god gemenskap mellan alla i klubben.

* Att vi ger dig en bra grund i längdskidåkning.

* Att vi ställer upp för dig vid träning och tävling.

*Att du får ta del av ersättningar enligt kriterier som står i avsnittet om ersättningar.

Det här kan klubben och ledarna förvänta sig av dig som aktiv:

* Att du är en bra och lojal kompis som ställer upp för dina klubbkompisar.

* Att du är en bra förebild som representerar LIF-skidor vid träning, läger och tävling. På tävling hejar vi både på varandra och på tävlande från andra klubbar.

* Att du respekterar och följer regler, lyssnar och har fokus på det vi gör.

* Att du eller dina föräldrar sköter tävlingsanmälan via taskidor.com. Vid efteranmälan bekostar den aktive/förälder fördyringen. Vid utebliven start betalar åkaren/föräldern själv anmälan, gäller från 13 år, gäller ej vid sjukdom.

* Det åligger medlemmarna själva att skaffa sig den information som behövs för att veta vilka regler och ersättningar som gäller. Information finns på Lycksele IF Längdskidors hemsida och Facebook .

 

Det här kan du som förälder till aktiv förvänta dig av klubben och ledarna:

* Att vi ser till barnens och ungdomarnas säkerhet

* Att vi behandlar alla lika och försöker ge alla samma chans till utvecklade träning efter var och ens förutsättningar.

* Att vi aktivt motarbetar gängbildning, uteslutning och mobbning.

* Att ditt barn får ta del av ersättningar enligt kriterier som står i avsnittet om ersättningar.

* Stöttning vid praktiska funderingar. (vallning/utrustning)

Det här kan klubben och ledarna förvänta sig av dig som förälder till aktiv:

* Att du ser dig som en del av klubben och dess verksamhet och hjälper egna och andras barn när det behövs, vid såväl träning som tävling.

* Att du som har ett litet barn-eller en nybörjare deltar i träningarna så länge ditt barn behöver det.

* Att du ser till att ditt barn kommer i tid till träningen och med rätt utrustning (vid snöträning ska skidorna vara vallade).

* Att du sköter tävlingsanmälan för ditt barn via taskidor.com Vid efteranmälan bekostar den aktive/förälder fördyringen. Vid utebliven start betalar åkaren/föräldern själv anmälan, gäller från 13 år, gäller ej vid sjukdom.

* Hjälpa till (föräldraansvar) med funktionärsuppdrag i samband med tävling och andra inkomstbringande aktiviteter som skogsplantering, försäljningar o.s.v.

ERSÄTTNINGAR/FÖRMÅNER

Kriterier för att få ta del av ersättningar och förmåner, gäller AKTIVA inom Lycksele IF Längdskidsektion.

 • Medlemsavgift ska betalas av den enskilde aktive eller om man väljer familjekort där åkare omfattas.
 • Junior/Senior ska ha aktiv FIS kod.
 • Ett ansökningsförfarande genomförs av styrelsen då nya (för klubben) Aktiva juniorer/seniorer med FIS kod vill börja åka skidor för klubben. Kontakta styrelsen för detta.
 • Föräldrar/aktiva ska hjälpa till som funktionärer vid tävlingar som klubben arrangerar.
 • Föräldrar/aktiva ska delta i klubbens övriga inkomstbringande arbete (t.ex. skogsplantering och försäljningar). Engagemanget runt det inkomstbringande arbetet bör harmonisera med hur mycket man nyttjar ersättningar och förmåner.
 • Från och med 13 år ska den aktive alltid bära klubbens kläder när man representerar klubben på tävlingar, prisutdelningar och övriga arrangemang.
 • Aktiva Juniorer och seniorer ska inför kommande säsong, senast den 1/11 varje år, lämna in en tävlingsplanering till styrelsen. Gällande rullskidtävlingar lämnas denna in senast 1/5. Detta ska sedan godkännas av styrelsen, för att underlätta för styrelsens ekonomiplanering. Notera att det fortfarande gäller att man själv ansvarar för att anmäla sig till de tävlingar man ska åka.
 • Ersättning utgår till långlopp för aktiva åkare med FIS-kod eller ungdomar under 17 år.

Följande ersättningar och förmåner finns att ta del av om ovanstående är uppfyllt:

Ersättningar på SM (USM, JSM, senior SM)

 • Reseersättning utgår mot kvitto i följande fall:

Vid samåkning med minibuss betalas busshyran av LIF. Vid samåkning i bil, av minst två aktiva åkare, betalas milersättning med 18kr/mil, tur och retur till tävlingsort av LIF.

Om samåkning ej är möjlig på grund av för få deltagare från klubben utgår milersättning för denne aktive med 18kr/mil, tur och retur till tävlingsort av LIF.

Utan samåkning utbetalas ingen ersättning.

 • Boende 500kr/aktiv åkare och natt, minst en start/tävling krävs.
 • Startavgifter.
 • Vallabodsbidrag, max 6000kr sammanlagt för alla aktiva åkare. Vallabod faktureras i första hand klubben (LIF). Överstigande del över de 6000kr faktureras ut av LIF till de anmälda, summan delas mellan de anmälda tävlande.

På övriga tävlingar inom Sverige och som subventioneras av Svenska Skidförbundet

 • Startavgifter till aktiva.
 • Vallabodsbidrag (cuper) max 16000kr/säsong sammanlagt för alla aktiva åkare, faktureras i första hand klubben (LIF), summan som överstiger 16000kr under säsongen delas mellan de anmälda tävlande. Där junior/seniorer deltar under samma evenemang/plats delas vallabod mellan juniorer och seniorer. Överstigande del över de 16000kr faktureras ut av LIF till de anmälda.

Övriga ersättningar

 • Klädkostnader, klubben subventionerar tävlingsdräkt, tävlingsmössa/pannband, och det tjockare överdraget med 50% av inköpspriset till aktiva åkare samt ledare.
 • Lägerbidrag för Lyckseles sommarskidskola/vinterskidskola och läger anordnade i Västerbottens skidförbunds regi. Max 1000kr/år till den aktiva per säsong upp till 12 år, mot uppvisande av kvitto. Max 2000kr/år mellan 13 - 16 år, mot uppvisande av kvitto.
 • Kostnader för läger i Lycksele IF Längdskidors egen regi vad gäller mat och ev. boende subventioneras från år till år och gäller i de fallen alla aktiva.
 • Ungdoms-cup 13-14 åringar och Folksam-cup 15-16 åringar samt förberedande läger betalas avgiften som tas ut av Västerbottens Skidförbund.
 • FIS- kod och Chip: när den aktive ska skaffa ett chip i samband med att man blir junior står klubben för 500kr. Den aktive betalar sedan kostnaden för FIS koden årsvis.
 • Avgiften till Multifunktionsbanan betalas av klubben mot uppvisande av kvitto för aktiva som behöver betala (för närvarande från 13 år).

Övrig information:

 • Egna sponsorer får tryckas på klubbens kläder, förutom på mössa/pannband. Tänk dock på de regler för sponsorplatser som finns både inom skidförbundet och FIS, på skidförbundets hemsida. Vid osäkerhet eller funderingar hänvisar vi till styrelsen.

 

// Styrelsen 230417