Träningar

VÄLKOMMEN ATT TRÄNA MED OSS!

De fyra träningsgrupperna Grön, Vit, Gul och Röd är indelade grovt efter ålder, där tränarna inför varje säsong gör en grovplanering av grupper, uppdelning av tränare och upplägg av träningar. Detta förändras och justeras sedan vid behov, allt eftersom.

Målet är att skidträningen ska bli så givande och rolig som möjligt för alla individer. Grupperna är delvis dynamiska och samarbetar tätt. Träningen ska i en gemenskap utveckla individer, både vad gäller fysisk, mental och social kapacitet.

För skidträning krävs medlemskap i föreningen. Detta är bland annat viktigt för att omfattas av försäkring. Mer information om kostnad och hur man betalar finns på:  https://www.lyckseleif.org/ 

Vi försöker ha gemensamt klubbfika efter träningarna ibland då alla grupper är med. Ibland kan träningsgrupperna se lite olika ut beroende på åkarunderlaget.

Oftast har vi Tannens skidstadion som utgångsläge vid träningarna, men under barmarksträningen kan andra platser vara aktuella.

Inför varje träning lägger tränarna ut aktuell information i vår Facebookgrupp,  Träningsgrupper. På vintern är det bra utifrån att det kan bli för kallt och träningen kan ställas in. Gå med i den gruppen för att inte gå miste om information kring träningarna.

Vid behov av andra kommunikationsvägar kontakta: adelineholm@yahoo.se

Vi har en till Facebookgrupp som heter Aktiva åkare och föräldrar. Här delas övrig viktig information som t.ex. försäljning av begagnat material, läger, möten osv. Gå gärna med i den gruppen.