Skadefri; Knäkontroll och Alpina basövningar

På denna sida finns dokument och länkar till övningar för knäkontroll och alpina basövningar. Dessa övningar syftar till att stärka upp känsliga delar i en idrottares kropp och förbereda ungdomarna inför säsoNgen i backen.

Knäkontroll

Alpina Basövningar: Vårt kära grannland har gjort ett bra arbete med att sammanställa enkla och funktionella övningar.

www.skadefri.no

http://www.klokavskade.no/no/Skadefri/